Terug naar de homepage

110 projecten kregen in 2022 steun van de Stichting RAJA-Danièle Marcovici

Overige

110 projecten kregen in 2022 steun van de Stichting RAJA-Danièle Marcovici

Via de Stichting RAJA-Danièle Marcovici zetten we onze schouders onder tal van goede doelen wereldwijd. In het nieuwste activiteitenrapport van de Stichting worden de resultaten voorgesteld van 2022.

De Stichting RAJA-Danièle Marcovici strijdt voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen wereldwijd. Daarbij wordt er een sterke focus gelegd op de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Opkomen voor vrouwenrechten is een constante inspanning die om veel ondersteuning vraagt. Daarom heeft de Stichting RAJA-Danièle Marcovici in 2022 haar schouders gezet onder 110 ngo-projecten wereldwijd. Het laatsteactiviteitenverslag van de Stichtingdocumenteert de vooruitgang die vorig jaar is geboekt. We grijpen er een paar belangrijke resultaten uit:

  • Bijna 131.000 vrouwelijke slachtoffers van geweld kregen professionele steun,

  • 8.494 jongemeisjes kregen de kans om naar school te gaan,

  • 880 opleidingen en professionele integratiesessies werden georganiseerd voor vrouwen,

  • 7.000 vrouwen kregen hulp bij de ontwikkeling van projecten voor milieu- en natuurbehoud.

Sophie Pouget, Algemeen Afgevaardigde van de RAJA Stichting, licht verder toe: "We moeten blijven strijden tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Toch blijkt uit de cijfers dat er te weinig middelen worden uitgetrokken voor vrouwenrechten. Slechts 5% van de officiële ontwikkelingshulp gaat naar gendergelijkheid. Met de RAJA Stichting willen we hier verandering in brengen."

Sinds 2006 heeft de Stichting RAJA-Danièle Marcovici ongeveer 600 ngo-projecten medegefinancierd voor een totaalbedrag van 15 miljoen euro. Zij speelt ook een directe rol bij de bewustmaking van geweld tegen en discriminatie van vrouwen door middel van pleitbezorging.

SOPHIE-POUGET_44787_rvb